Coro de nenos: CONCERTO TEMPIÑO

Ábrese o prazo pra formar parte de CONCERTO TEMPIÑO, o coro de nen@s de Concerto Tempo.

A quen vai dirixido?
A nenas e nenos que neste 18/19 cursen 3°,4°, 5° ou 6° de primaria.

Cando son os ensaios e onde?
Os sábados en horario de 11h a 12:30. Os ensaios realizaranse no Centro Cívico de Canido (Ferrol).

Que equipo traballará co coro?
Contaremos cun equipo formado por Patricia Rodríguez (profesora de técnica vocal), Eva Faraldo (profesora de expresión corporal), Joel Crespo (pianista acompañante) e José A. García Mato (director).

Que custo ten a actividade?
10€ ó mes. O abono realizarase no inicio de cada trimestre (total 30€). A actividade desenvolverase de outubro a xuño, polo que serían tres trimestres).

Hai límite de prazas?
Si, o límite será de 50 prazas.

Cando se fai a selección e cando comeza o primeiro ensaio?
A pequena proba será o sábado 22 de setembro pola mañá (horario por decidir en función do número de inscritos) e o primeiro ensaio será o sábado 29 de setembro.

Onde hai que inscribirse?
Mediante un correo electrónico, indicando nome e apelidos da nai, pai ou titor/a e o do nena/o, nivel educativo que cursará neste 18/19 e número de móbil da nai, pai ou titor/a. Eses datos enviaranse á dirección: corodenenos.ct@gmail.com

———————————————

Se abre el plazo para formar parte de CONCERTO TEMPIÑO, el coro de niñ@s de Concerto Tempo.

A quién va dirigido?
A niñas y niños que en este 18/19 cursen 3°,4°, 5° ou 6° de primaria.

Cuándo son los ensayos y en dónde?
Los sábados en horario de 11h a 12:30. Los ensayos se realizarán en el Centro Cívico de Canido (Ferrol).

Qué equipo trabajará con el coro?
Contaremos con un equipo formado por Patricia Rodríguez (profesora de técnica vocal), Eva Faraldo (profesora de expresión corporal), Joel Crespo (pianista acompañante) y José A. García Mato (director).

Qué coste tiene la actividad?
10€ al mes. El abono se realizará en el inicio de cada trimestre (total 30€). La actividad se desenvolverá desde octubre a junio , por lo que serían tres trimestres).

Hay límite de plazas?
Sí, el límite será de 50 plazas.

Cuándo se hace la selección y cuándo comienzan los ensayos?
La pequeña prueba será el sábado 22 de septiembre por la mañana (horario por decidir en función del número de inscritos) y el primer ensayo será el sábado 29 de septiembre.

Cómo hay que inscribirse?
Mediante un correo electrónico, indicando nombre y apellidos de la madre, padre o tutor/a y el de la niña/o, nivel educativo que cursará en este 18/19 y número de móvil de la madre, padre o tutor/a. Esos datos se enviarán a la siguiente dirección: corodenenos.ct@gmail.com

 

 

 
 
previous next
X